Μονεμβάσια (Γέφυρα & Κάστρο), Αγία Παρασκευή, Ξιφιάς, Πλύτρα